G Ü N C E L     D U Y U R U L A R
2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Dönemi Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Bursu
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Sonuçları
Study In Turkey Projesi
TÜBİTAK Marmara Teknokent II. Girişimcilik Kampı
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Enstitü Etik Kurulu Toplantısı Son Başvuru Tarihi
6353 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Olan Öğrenci Af Başvuruları Hakkında Duyuru
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Bulunan Adayların Dikkatine:
2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programlarına başvuran aday sayısının 20'nin altında olması nedeniyle açılamayan programlar ile ilgili Enstitü Yönetin Kurulunun 27/08/2014 tarih ve 21/12 sayılı kararı ile Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programının önkoşulunu sağlayanlardan, bilim sınavından başarılı olanların Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Yapılan başvurular başarı notuna göre değerlendirilecektir.
Enstitü Yönetin Kurulunun 27/08/2014 tarih ve 21/12 sayılı kararı