bets10dizi ajanslariistanbul Konveyorhepsibahismetropolcasino maxiguncel haber
 

 

 
20 Nisan 2005 Tarih ve 15/3 Sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı "Enstitümüze sunulan tez adları, tez içerikleri ve anket çalışmalarının etik kurallarına uygun olup olmadığını incelemek üzere" Enstitümüz bünyesinde oluşturulmuştur.

ENSTİTÜ ETİK KURULU
Prof. Dr. Ercan AKPINAR (Başkan)
Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU (Üye)
Doç. Dr. İrfan YURDABAKAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ELLEZ (Üye)
Yrd. Doç. Turan ENGİNOĞLU (Üye)


ENSTİTÜ ETİK KURULU GÖREVLERİ

UYGULAMA YAPMAK İÇİN BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
  • Tez / Dönem Projesi önerilerinin "Tez Yazım Kılavuzu", "Enstitü Etik Kurulu İlkeleri" ve "Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri" doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Başvurular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne tez / proje danışmanları tarafından dilekçe ile yapılacaktır.
  • Dilekçede, başvuruya ilişkin Tez / Dönem Projesi konusu Enstitü Yönetim Kurulunda belirlenen şekli ile, uygulama yapılacak kurumların isimleri açık olarak belirtilmelidir (veya liste olarak dilekçeye eklenmelidir).
  • Tez / Dönem Projesi önerisinin,  kullanılacak ölçme araçlarını ve izin belgelerini de içerecek şekilde uygulama çalışması için 3 kopya*, geçerlik-güvenirlik çalışması için 4 kopya*  olarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Tez / Dönem Projesi önerisinin, .pdf formatında (tüm içerik ve ek belgeler-ölçek izni, vb- tek dosya olarak) egitimbil.kurul@deu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
  • Enstitü Etik Kurulu gündemine alınacak başvurunun PAZARTESİ günü saat 17:00'ye kadar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Daha sonra teslim edilen başvurulara ilişkin görüşme, bir sonraki Enstitü Etik Kurulu toplantısında yapılacaktır.
 
* Bir kopya öğrenci dosyasında saklanmak, diğerleri ilgili kurumlara gönderilmek üzere talep edilmektedir. 
 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ETİK KURULU